top of page

Behandlingssenter

Vårt behandlingssenter har tilholdssted på Betania Sparbu.

 

Vi tilbyr døgnbehandling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), avrusing og behandling for rus og psykiatriske lidelser (ROP). Allos er godkjent av Helfo som leverandør innen fritt behandlingsvalg. Vi tilbyr også behandling for andre typer avhengighet.

 

Til oss kan du komme dersom du har behov for tverrfaglig oppfølging. Vi tilbyr individuell behandling hvor vi skreddersyr din behandlingsplan. Vi legger opp til en aktivitetsbasert hverdag og gode bedringsprosesser. Har du spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt på vår døgnåpne telefon, chat eller e-post.

Ønsker du behandling på Allos, trykk her.

Varighet på opphold

Varighet på oppholdet hos oss er også individuelt tilpasset. Dette varierer på bakgrunn av pasientens utfordring. Et opphold hos oss i Allos skal føre til en bedringsprosess og økt opplevelse av mestring i hverdagens ulike utfordringer. For å få til en god og sikker bedringsprosess, trenger vi tid. Varighet på oppholdet diskuteres derfor ved innleggelse, og tar utgangspunkt i pasientens utfordringer ved ankomst.

Individuell behandlingsplan

Alle pasienter er individuelle mennesker med individuelle behov. Vi alle har ulike opplevelser og erfaringer. For oss i Allos er det viktig å synliggjøre at alle er forskjellige, og med det innebærer også individuell behandlingsplan. Dette betyr at vi tar utgangspunkt i pasientenes ønsker og behov. Pasienten selv, sammen med primærkontakt og behandler setter opp en behandlingsplan. Denne planen vurderes med kontinuerlig, og gir derfor rom for stadig endring og evaluering. 

Pårørende

Hos oss i Allos ønsker vi å ta vare på alle pårørende, og vi mener pårørende har en viktig rolle i pasientens bedringsprosess. Noen ganger trenger også pårørende hjelp til å håndtere situasjonen de står i. I Allos tilbyr vi samtaler til pårørende, omvisning og oppfølging ved behov.

 

Det vil være en eller flere barneansvarlige i Allos. Disse har det overordnede ansvaret for å ta vare på barn som pårørende. Dette kan være barn, søsken eller andre nære som har tilknytning til pasienten. Det er viktig at også barna vet hvorfor den voksne er lagt inn hos oss. En samtale, videovisning og besøk kan være viktig og avklarende for barnet som pårørende.

bottom of page